Regels en wetgeving

Handel van boa’s wordt omschreven in de CITES-lijst. Bijna alle boa constrictors komen voor op de Appendix 2 van de CITES-lijst.

CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen landen, waarin afspraken gemaakt zijn over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Ruim 35.000 soorten zijn bij CITES aangewezen als beschermde dier- of plantensoort, waarvan ongeveer 5800 beschermde diersoorten. Deze soorten zijn niet allemaal even streng beschermd.

Internationaal is een onderverdeling gemaakt in het beschermingsniveau met drie appendices (bijlagen): Appendix 1, 2 of 3. De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Appendix I

In Appendix I staan soorten die met uitsterven worden bedreigd en die door de internationale handel schade lijden of kunnen lijden. Dit houdt in dat alle commerciële handel in uit wild onttrokken exemplaren van deze soorten in principe verboden is. Ook commerciële handel in eerste generatie nakweek (in gevangenschap geboren dieren) is niet toegestaan.

Appendix II

De meeste soorten staan in Appendix II. Het gaat hier om soorten die, onder meer door internationale handel, met uitsterven bedreigd zouden kunnen worden zonder de maatregelen voortkomende uit opname in deze Appendix.

Internationale handel in Appendix II soorten is toegestaan, maar alleen wanneer iedere zending is voorzien van de vereiste export vergunningen. Deze worden slechts onder bepaalde omstandigheden afgegeven. Zo mag de handel de wilde populatie niet bedreigen.

Appendix III

Appendix III bevat soorten waarbij een land, waar zo’n soort voorkomt, andere landen vraagt bescherming in het betreffende land te ondersteunen door invoercontroles.

Internationale handelen van soorten die in Appendix I of II vermeld staan, is pas mogelijk wanneer er toestemming is verleend in de vorm van een CITES invoervergunning, uitvoervergunning of een wederuitvoer certificaat. Voor soorten op Appendix III is niet altijd een CITES vergunning nodig.

Maak kennis met BoaMorph

Voor uitgebreide informatie en vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons bellen maar wij willen ook gerust contact met u opnemen.

Vult u dan onderstaand uw gegevens in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Bericht versturen

E-mail:
info@boamorph.nl

Telefoon
06 835 93 291

Facebook:
@boamorph